De huisartsenkring is er voor u!

Van Groningen tot Limburg en van Twente tot Zeeland: met 23 huisartsenkringen door het hele land buigt de LHV zich niet alleen over landelijke, maar ook over lokale dossiers en belangen.

De LHV is een vereniging en dat betekent dat u als lid invloed kan uitoefenen op ons beleid via uw huisartsenkring. Namens elke huisartsenkring zitten twee afgevaardigden in de Ledenraad, het hoogste orgaan van de LHV.

Wat is een huisartsenkring?

Een huisartsenkring verbindt alle huisartsen in een gebied met elkaar en komt op voor hun specifieke belangen. Het is een vereniging in het klein, met een eigen bestuur dat de individuele leden vertegenwoordigt in de Ledenraad. Elke huisartsenkring wordt ondersteund door één van de zeven regiobureaus van de LHV.

Wat doet een huisartsenkring?

Huisartsenkringen overleggen met lokale stakeholders, zijn het aanspreekpunt voor leden over lokale kwesties en werken mee aan lokale projecten. Ze borgen en verstevigen de lokale positie van leden en geven mede richting aan het landelijk te voeren beleid. Als lid van de LHV bent u automatisch aangesloten bij de huisartsenkring in uw regio.

Abonneren op Voorpagina-feed