Bezoek minister Bruins bij LHV Ledenraad 25 september

 
Bezoek minister Bruins bij LHV Ledenraad 25 september
Voorafgaand aan de ledenraad was er gelegenheid voor de afgevaardigden om zaken onder de aandacht van de minister te brengen.

Hiervan werd door diverse afgevaardigden gebruik van gemaakt. Er werden diverse praktische problemen onder de aandacht gebracht zoals dreigende personeelstekorten, starheid in eisen hierbij van de zorgverzekeraars, tegenstrijdige regelgeving rondom ouderenzorg en gehandicaptenzorg (WMO en WLZ) die slecht uitpakt voor patiënten, te weinig capaciteit voor verwijzing naar GGZ/specialistische zorg en de toenemende werkdruk bij huisartsen mede hierdoor.

De minister reageerde hier actief op en zegde ook vervolg acties toe. Zie ook het bericht op de LHV-website