Bijeenkomsten rondom thema Security en Privacy

 
 
Op 14 en 21 maart organiseert Zorgconnect i.s.m. Beveiligmij.nl, E-zorg en Stichting Privacy Zorg een tweetal bijeenkomsten rondom het thema Security en Privacy. Deze zullen georganiseerd worden in 's Hertogenbosch en Uden.

Tijdens een interactieve klassikale training krijgt u inzicht in hoe u verschillende vormen van misbruik door derden kunt herkennen en voorkomen. Tevens wordt, aan de hand van praktische tips en tricks, uitgelegd hoe u veiliger kan omgaan met informatie binnen de organisatie. De technische en theoretische kant van beveiliging wordt zoveel mogelijk gemeden. Hierdoor is deelname voor iedereen geschikt, ongeacht het kennisniveau en de vaardigheden. In duidelijke taal wordt uitgelegd welke dreigingen er zijn en hoe men daar mee om kan gaan. 

Daarnaast is er de gelegenheid om verdere toelichting te krijgen op concrete oplossingen die vanuit Zorgconnect worden aangeboden:

De bijeenkomsten zullen aan het begin van de avond plaatsvinden, precieze locatie, tijdstip en mogelijkheid tot opgeven volgt z.s.m.