Crisiskaart voor mensen met chronische psychiatrische problemen

 
Ook in onze regio zijn er bewoners met een psychiatrisch verleden en/of chronische psychiatrische problemen die een zogenaamde 'Crisiskaart' bij zich dragen. Deze is door henzelf opgesteld in samenwerking met de patiëntenorganisatie 'Door en Voor'. Zij beschrijven in de Crisiskaart op welke manier zich bij hen een crisis voordoet en hoe zij op dat moment willen worden tegemoet getreden. Ook informatie over de contactpersonen en medicatie is opgenomen en eventuele praktische informatie.

Als huisarts is het goed om op de hoogte te zijn van de crisiswensen van je patiënten, zodat je de juiste ondersteuning kunt geven. Eventueel kunnen patiënten met risico op een psychiatrische crisis op de mogelijkheid van het opstellen van zo'n kaart worden geattendeerd.

Een voorbeeld is in de link opgenomen.
Het is een uitvouwbare kaart, tot formaat bankpasje ingevouwen.