Cursus kindermishandeling voor huisartsen in Achterstandswijken op 24.03.14

 
Het Achterstandsfonds Zuidwest Nederland biedt huisartsen in Achterstandswijken de cursus Kindermishandeling aan. De kosten voor deze cursus worden door het achterstandsfonds vergoed.

Inhoud cursus

Werkt mijn organisatie volgens de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling? Heb ik voldoende inzicht in de problematiek rondom huiselijk geweld en kindermishandeling? Weet ik op welke signalen ik moet letten? En wat ik met deze signalen zou moeten doen? 
Durf ik met vertrouwen en in overleg met betrokkenen te handelen? Weet ik hoe ik zorgen kan bespreken, zodat er een samenwerkingsrelatie ontstaat?

De cursist kan aan het eind van de training de vormen, risicofactoren, gevolgen en signalen van kindermishandeling benoemen. Tevens is er ruim aandacht voor de te nemen vervolgstappen.

Datum: 24 maart
Tijd: 13.00 tot 17.00 uur
Locatie: nog niet bekend, afhankelijk van de aanmeldingen wordt een locatie gezocht die centraal ligt voor de deelnemers.

Interesse? Meld je aan en mail je naam en geboortedatum naar c.jacobs@lhv.nl.