Eikenprocessierups: herken de gezondheidsklachten en weet wat u kunt doen

Ingezonden stuk
 
De eikenprocessierups geeft nog steeds veel klachten.
  •  Recent is een landelijke website online gegaan over de processierups. De sterke toename van de rups geeft een groot aantal telefoontjes bij de HAP en in huisartsenpraktijken. Deze link kunt u plaatsen op de website van de huisartsenpraktijk om de patienten te informeren en vast een aantal vragen te beantwoorden. https://processierups.nu/
  • De toolkit (https://www.oakie.info/) rondom de eikenprocessierups en het infoblad voor huisartsen regio Brabant zijn nog steeds actueel.
  • De GGD/GHOR bekijkt in hoeverre ze de gezondheidsproblemen i.r.t. de rupsen kunnen monitoren. Er volgt natuurlijk ook een evaluatie, zodat de GGD zich samen met de huisartsen en gemeenten beter kunnen voorbereiden op de rupsen volgend jaar.