Huisartsen gezocht voor het MIRA-onderzoek

 
De ziekenhuizen willen u informeren over de start van het MIRA-onderzoek, waarin het Mirena spiraal en endometrium ablatie met elkaar worden vergeleken in de behandeling van hevig menstrueel bloedverlies. Het MIRA onderzoek is een samenwerkingsverband tussen de Gynaecologie en de Huisartsgeneeskunde en wordt in verschillende delen van Nederland uitgevoerd. Wij zijn op zoek naar huisartsen die patiënten met menorragie aan willen melden voor ons onderzoek.

Ze hopen een groot deel van de patiënten te includeren in de eerste lijn. Dan zijn de resultaten van het onderzoek het meest relevant voor de onderbouwing van uw huisartsgeneeskundig handelen bij hevig menstrueel bloedverlies.

In het kort

Patiënten: vrouwen met hevig menstrueel bloedverlies, 34 jaar of ouder zonder kinderwens of intracavitaire uterusafwijkingen.
Studie design: multi-center Randomized Controlled Trial.
Inclusie: via huisartsen en gynaecologen.
Behandeling: randomisatie voor het levonorgestrel houdend uterien device (Mirena-spiraal®) of Novasure® endometriumablatie.
Follow-up: menstruatiescorekaart, vragenlijsten na 3, 6, 12 en 24 maanden.
NB: Patiënten die al een duidelijke voorkeur hebben voor één van beide behandelingen willen wij ook vervolgen middels vragenlijsten in een observationele groep.

Achtergrond

Hevig menstrueel bloedverlies of menorragie vormt voor veel vrouwen een maandelijkse belasting met duidelijke invloed op hun kwaliteit van leven. Een optimale behandeling is derhalve van belang. In de huisartspraktijk is medicamenteuze therapie de eerste stap. Een deel van de vrouwen blijft echter ontevreden en ondergaat uiteindelijk een uterusextirpatie. Operatief ingrijpen is uiteraard 100% effectief in het stoppen van menstrueel bloedverlies, maar gaat gepaard met hoge kosten en complicaties. Twee minder invasieve behandelmethoden zijn het Mirena spiraal en endometrium ablatie. Plaatsing van het Mirena-spiraal kan heel goed in de eerste lijn gebeuren, terwijl voor ablatie verwezen moet worden naar een gynaecoloog.
Omdat directe vergelijking van kosten en effecten van beide methoden ontbreekt, is het MIRA-onderzoek opgezet. In deze randomized controlled trial kijken we naar patiënttevredenheid, menstrueel bloedingspatroon, kwaliteit van leven, aantal re-interventies, ziekteverzuim en kosteneffectiviteit.

Uitvoering

Komt er een vrouw van 34 jaar of ouder met hevig menstrueel bloedverlies op uw spreekuur? Indien zij voldoet aan de inclusiecriteria kunt u patiënte aanmelden bij onze onderzoeksverpleegkundige. De patiënte krijgt een menstruatiescorekaart mee om de hoeveelheid bloedverlies te kwantificeren en na toestemming wordt er geloot voor één van beide behandelmethoden. Indien zij loot voor het Mirena-spiraal, kan de behandeling plaatsvinden in de eigen huisartspraktijk. Indien u als huisarts geen ervaring heeft met het plaatsen van het Mirena-spiraal, kan patiënte verwezen worden naar de gynaecoloog. Patiënten die loten voor endometriumablatie worden verwezen naar een gynaecoloog in het meest nabij gelegen ziekenhuis dat meedoet aan het onderzoek.
In uw regio doen de volgende ziekenhuizen mee:
- TweeSteden Ziekenhuis, Tilburg;
- St Elisabeth Ziekenhuis, Tilburg;
- Maxima MC, Veldhoven;
- Catharina Ziekenhuis, Eindhoven;
- Jeroen Bosch Ziekenhuis, Den Bosch.

Aanmelding deelname

De inclusieperiode zal anderhalf jaar in beslag nemen. U kunt zich als huisarts aanmelden voor ons onderzoek door een e-mail te sturen naar Marian van den Brink, arts-onderzoeker Huisartsgeneeskunde UMC Groningen: M.J.van.den.Brink@umcg.nl. Zij zal dan contact met u opnemen en u aanvullende informatie toesturen (informatiefolder en menstruatiescorekaart voor de patiënt + een memocard met de inclusiecriteria voor op uw bureau). Voor meer informatie kunt u ook terecht op onze website.

Wij hopen op uw deelname!