Stimuleringssubsidie voor opleiden VS en PA in de huisartsenzorg

 
Huisartsen en –organisaties die vanaf september 2019 een verpleegkundig specialist (VS) of physician assistant (PA) willen opleiden kunnen tot 10 december 2018 een aanvraag indienen voor een financiële tegemoetkoming in de opleidingskosten.

Het aanvraagformulier en de criteria waaraan uw aanvraag moet voldoen vindt u op de website van de KOH. U kunt het formulier plus bijlagen vóór 10 december 2018 sturen naar beoordelingscommissie@stichtingkoh.nl.

Voor meer informatie leest u verder op de website van de KOH.