Symposium 'Verbeterde Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling' 22 januari

Ingezonden stuk
 
De verbeterde meldcode is gericht op het beter in beeld krijgen van alle situaties waarin professionals in aanraking komen met vermoedens, en de aanpak, van huiselijk geweld en kindermishandeling.

Link naar uitnodigingsbrief.