Tolkentelefoon en conference call

 
Vanaf 1 januari 2013 is het mogelijk voor huisartsen in de regio Zeeland, Zuid Holland Zuid, West-Brabant, Midden Brabant en Noord Brabant Noordoost om de kosten voor de tolkentelefoon te declareren bij het Achterstandsfonds Zuidwest Nederland. Echter maken sommige huisartsen hier nog geen gebruik van. Middels dit bericht willen wij u nogmaals wijzen op de logistiek m.b.t. de tolkentelefoon.

De criteria voor het gebruik van de tolkentelefoon en conference call zijn:
• Kosten van ad hoc en gereserveerde telefonische tolkendiensten en de conference call worden vergoed (dus niet: schriftelijke vertaaldiensten)
• Alleen kosten van de diensten van TVCN worden vergoed.
• Deze regeling is van toepassing op huisartsen in de LHV-kringen Zeeland, West Brabant, Zuid Holland Zuid, Midden Brabant, Brabant Noord Oost.

Voor tolkendiensten die niet aan bovenstaande criteria voldoen ontvangt u dus zelf de rekening.

Aanvraaginstructie tolkentelefoon:

  • U belt met TVcN 088 – 2 555 222
  • Geef altijd aan dat u via de speciale regeling wilt afnemen onder relatiecode FAWZN
  • U geeft op verzoek van de medewerker de volgende informatie door:
    • Voorletters en achternaam van de huisarts voor wie de tolkdienst wordt gevraagd.
    • Postcode + huisnummer praktijkadres

U hebt in meer dan 97% van de gevallen binnen 2 minuten een tolk aan de telefoon. Voor een telefonische tolkdienst is alleen een telefoon met speakerfunctie nodig.

Let op! Zodra u onder uw eigen naam aanvraagt in plaats van het Fonds Achterstandswijken Zuid West Nederland (FAWZN) ontvangt u op uw eigen naam de factuur en zullen de kosten voor eigen rekening zijn.

Aanvraaginstructie conference calls:

Bel TVcN op 088-255 52 22.
• Voer uw klantcode FAWZN in en toets #.
• Kies voor keuze 1.
• Geef aan dat u een conference call wenst.
• Vermeld de naam en/of code van uw achterstandsfonds.
• Geef de naam en voorletters van de arts door en de postcode + huisnummer van uw praktijk.
• Onze medewerker zet vervolgens direct een Conference Call op tussen u en de tolk.
• Daarna hoort u precies hoe u zelf uw cliënt kunt bellen.
• Op het moment dat u de tolk aan de lijn krijgt, stelt u zich voor en informeert u de tolk over het doel van het gesprek.
• Laat de tolk zichzelf ook voorstellen aan de cliënt.
• Nu kan het gesprek plaatsvinden.
• Spreek niet door elkaar en laat na iedere zin even wat ruimte over voor de tolk, zodat deze op dat moment kan vertalen.

 Aan een Conference Call kunnen maximaal drie personen deelnemen: u, uw cliënt en de tolk. We stellen dit maximum om zo onze kwaliteit te kunnen waarborgen; tolken is immers een intensieve vaardigheid die de hoogste concentratie vraagt.


TolkentelefoonApp voor huisartsen in de regio Zuidwest Nederland

TVcN heeft sinds kort een TolkenTelefoonApp die speciaal voor de zorgsector is ontwikkeld. Deze TolkenTelefoonApp verhoogt de kwaliteit van uw dienstverlening en verlaagt de drempel om een tolk in te schakelen.

Installatie van de app is eenvoudig en duurt 30 seconden
De TolkenTelefoonApp is kosteloos beschikbaar voor alle zorgverleners in Nederland. De app kan op een smartphone of tablet met simkaart opgehaald worden via https://tolkentelefoonapp.nl (externe link). Deze link kunt u samen met een instructievideo (externe link) en uw klantcode verspreiden onder uw medewerkers. Installatie van de app kost maar 30 seconden.

Graag maken wij u erop attent dat de app kosteloos beschikbaar is. De kosten voor de inzet van een tolk blijven gelijk.