Veranderingen in de jeugdzorg, geeft uw mening

 
Zoals u allen weet gaat er veel veranderen in de zorg voor jeugd. Per 2015 zijn de gemeentes verantwoordelijk voor de Jeugdzorg. U begrijpt dat dit een hele omslag en organisatie is.

De gemeente ’s-Hertogenbosch is daarover al meer dan een jaar in overleg met de Kring. Zo is er gewerkt aan BJG’s (Basisteam Jeugd en Gezin), teams waarin alle jeugdpartners in vertegenwoordigd zijn (o.a. jeugdverpleegkundige en jeugdarts van de GGD, maatschappelijk werk, welzijnswerk maar ook onderwijsondersteuning en (toegang tot) jeugdhulpverlening. De gemeente is verdeeld in 6 wijken, in elke wijk is er een BJG. Deze BJG’s willen graag een nauwe samenwerking met de huisartsen in de wijk. Als aanzet voor samenwerking zullen de teamleiders de BJG’s op korte termijn contact opnemen met de hagrovertegenwoordigers. Het is allereerst de bedoeling om met elkaar kennis te maken, weten waar je elkaar kan vinden en wat je van elkaar kan verwachten. Na de zomer kan dan per wijk de samenwerking concreter vorm worden gegeven. 
Wij hopen dat de hagrovertegenwoordigers daarbij zoveel mogelijk mensen uit hun hagro willen motiveren en hierbij betrekken. Dat zal de kans van slagen van de nieuwe Jeugdzorg alleen maar vergroten.

De gemeente 's-Hertogenbosch heeft in 2013 een pilot gevoerd met de POH-GGZ-Jeugd. Dit is de POH-GGZ, maar dan toegespitst op de jeugd. Zij werd in een aantal praktijken op proef uitgezet met een zeer positief resultaat. De praktijken die meegedaan hebben waren zeer tevreden. De gemeente 's-Hertogenbosch, maar mogelijk volgen meer gemeenten, overweegt deze pilot voort te zetten als er genoeg animo voor is. Dit betekent dat onderzocht wordt of en op welke manier de bestaande regeling (tijdelijk) aangevuld zou kunnen worden om zogenaamde koudwatervrees bij huisartsen weg te nemen.

De kring wil met een tweetal vragen graag van u weten of u interesse heeft in een voortzetting van de pilot van de gemeente Den Bosch.

Klik hier om naar de korte enquête te gaan.