Dossiers

 
Kwaliteit

Kwaliteit

De huisartsenkring voelt zich verantwoordelijk voor het regionale kwaliteitsbeleid. Voor de bewaking en verbetering van de regionale kwaliteit is het Platform Kwaliteit opgericht. De deelnemers aan het platform zijn de WDH (organisator), zorggroepen, HOV, ziekenhuizen en de kring.
Harop

Harop

In een acute situatie kunt u contact opnemen met het huisartsencrisisteam: 088 - 876 52 99 (kantooruren) of 06 - 23 95 42 87 (ANW).
Ketenzorg

Ketenzorg

Onder ketenzorg verstaan we integrale samenwerking tussen verschillende aanbieders van zorg in de eerste en tweede lijn, welzijn en wonen. In een vloeiende lijn van diagnostiek, behandeling, maar ook preventie en vroege opsporing weten de verschillende organisaties en professionals elkaar te vinden.

Achterstandsfonds

Het Achterstandsfonds ZWN ondersteunt huisartsen in achterstandsgebieden.
Modelovereenkomst Voorbehouden Handelingen

Modelovereenkomst Voorbehouden Handelingen

De Wet BIG stelt een aantal voorwaarden waaraan de individuele beroepsbeoefenaar moet voldoen om op verantwoorde wijze voorbehouden en risicovolle handelingen te kunnen verrichten.
Jeugdzorg regio Den Bosch

Jeugdzorg regio Den Bosch

Met de invoering van de Jeugdwet is de gemeente verantwoordelijk voor alle vormen van ondersteuning voor jeugdigen. Ook voor volwassenen krijgt de gemeente een grotere rol, binnen de Wmo.
SCEN

SCEN

SCEN biedt artsen gelegenheid informatie en advies in te winnen bij een ervaren en speciaal opgeleide collega, of de SCEN-arts te vragen als onafhankelijk consulent bij een verzoek om euthanasie of hulp bij zelfdoding.
Tweede Lijn

Tweede Lijn

Met Bernhoven en JBZ is er regelmatig overleg. Vragen of opmerkingen kunt u doorgeven aan c.jacobs@lhv.nl.
ICT Zorgcoöperatie NBNO

ICT Zorgcoöperatie NBNO

Vanaf februari 2010 zijn de zorggroepen, de huisartsenpost en de huisartsenkring in gesprek met de ketenpartners om gezamelijk de informatieuitwisseling te optimaliseren. Hiervoor is de ICT Zorgcoöperatie NBNO opgericht.

Sociale wijkteams Den Bosch

Er is een verwijskaart wijkteams regio Den Bosch gemaakt. Klik op onderstaande link voor de kaart.
  • Vorige