Jeugdzorg regio Den Bosch

 
Jeugdzorg regio Den Bosch
Met de invoering van de Jeugdwet is de gemeente verantwoordelijk voor alle vormen van ondersteuning voor jeugdigen. Ook voor volwassenen krijgt de gemeente een grotere rol, binnen de Wmo.

U bent, binnen de Jeugdwet, een belangrijke verwijzer. Binnen de gemeentelijke organisatie zijn dat de wijkteams (Basisteams Jeugd&Gezin/Sociale Wijkteams). In veel wijken hebben huisartsen en wijkteams inmiddels contact met elkaar.

Met o.a. input van enkele van uw collega’s, de GGD en de wijkteams is bijgevoegde Verwijsinformatie voor u opgesteld. Bij deze Verwijsinformatie horen diverse bijlagen met nadere informatie:
-          FAQ’s over de wijkteams
-          Overzicht van jeugdartsen van de GGD
-          Toelichting op flexibele jeugdhulp
-          Lijst met gecontracteerde jeugdhulp-instellingen (versie 2016)

In geval van lange wachtlijsten of problemen bij het vinden van een goede plek kunt u de zorgbemiddelaars in schakelen.


 Voor meer informatie kunt contact opnemen met het wijkteam (BJG-SWT) van uw wijk of met de verantwoordelijk ambtenaar van de gemeente Den Bosch Bernise Cornelissen (tel: (073) 615 9257 / 06 –1550 8914  of mail b.cornelissen@s-hertogenbosch.nl).

 

 Voorzijde sociale kaart

Achterzijde sociale kaart