Kwaliteit

 
Kwaliteit
De huisartsenkring voelt zich verantwoordelijk voor het regionale kwaliteitsbeleid. Voor de bewaking en verbetering van de regionale kwaliteit is het Platform Kwaliteit opgericht. De deelnemers aan het platform zijn de WDH (organisator), zorggroepen, HOV, ziekenhuizen en de kring.

De regionale scholingskalender vindt u op de site van de WDH-DAM.
De Federatie kent als hoofddoel het bevorderen van de deskundigheid en kwaliteit van huisartsen en praktijkmedewerkers in Noord-Brabant noordoost in de meest ruime zin van het woord. Als basis dient de LHV/NHG/LINKH-visie "Zorg voor Kwaliteit Huisartsenzorg 2015-2022" welke uitgaat van een geïntegreerd kwaliteitssysteem per huisartspraktijk.