Modelovereenkomst Voorbehouden Handelingen

 
Modelovereenkomst Voorbehouden Handelingen
De Wet BIG stelt een aantal voorwaarden waaraan de individuele beroepsbeoefenaar moet voldoen om op verantwoorde wijze voorbehouden en risicovolle handelingen te kunnen verrichten.

In het kader van de Kwaliteitswet is de zorginstelling daarnaast verplicht verantwoorde zorg te leveren. Om de voorbehouden en risicovolle handelingen op verantwoorde wijze te delegeren is een modelraamovereenkomst opgesteld. De modelovereenkomst is namens de zorggroepen en de Huisartsenpost aan alle VVT instellingen in de regio aangeboden.

De raamovereenkomst zorgt ervoor dat huisartsen die bij de zorggroep en/of HOB aangesloten zijn, niet geconfronteerd worden met verschillende overeenkomsten en uitvoeringsverzoeken per VVT-instelling. Daarnaast zijn de huisartsen ervan verzekerd dat de voorbehouden handelingen worden uitgevoerd door bekwaam personeel. De huisarts is immers medisch eindverantwoordelijk. De raamovereenkomst is gebaseerd op de handleiding voorbehouden handelingen bij verpleging, verzorging en thuiszorg, ontwikkeld door de LHV, ActiZ, BTN en Verenso. Deze geeft de huisarts handvatten om zorgmedewerkers op verantwoorde wijze voorbehouden handelingen te laten uitvoeren

Gesloten overeenkomsten voorbehouden handelingen

Inmiddels is in 2020 raamovereenkomst voorbehouden handelingen gesloten met onderstaande organisaties:

 • Zorgroep Elde Maasduin
 • Van Neynsel
 • Stanby Zorg
 • Privazorg AWBZ
 • Pantein

Organisaties waarmee in 2015 een raamovereenkomst is getekend:

 • Privazorg
 • Van Neyselstichting:
  • Antoniegaarde Woonzorgcentrum
  • De Grevelingen Zorgcentrum
  • Zuiderschans Zorgcentrum
  • De Taling
 • Vivent
 • De Leyenhof
 • Zorggroep Elde:
  • De Beemden
  • Molenweide
  • Elisabethdael
  • Sint Jozef
 • Jozefoord
 • Zorghotel Veghel
 • Laverhof
 • STMR
 • St. Amaliazorg
 • Brabantzorg
 • Dagelijks Leven het Ussenhuis