Modelovereenkomst Voorbehouden Handelingen

 
Modelovereenkomst Voorbehouden Handelingen
De Wet BIG stelt een aantal voorwaarden waaraan de individuele beroepsbeoefenaar moet voldoen om op verantwoorde wijze voorbehouden en risicovolle handelingen te kunnen verrichten.

In het kader van de Kwaliteitswet is de zorginstelling daarnaast verplicht verantwoorde zorg te leveren. Om de voorbehouden en risicovolle handelingen op verantwoorde wijze te delegeren, hebben Actiz, Verenso, BTN en de LHV een modelraamovereenkomst opgesteld. De modelovereenkomst is namens het kringbestuur en de Huisartsenpost HOV aan alle VVT instellingen in de regio aangeboden.

Een raamovereenkomst op kringniveau zorgt ervoor dat huisartsen die bij de huisartsenkring en/of HOV aangesloten zijn, niet geconfronteerd worden met verschillende overeenkomsten en uitvoeringsverzoeken per VVT-instelling. Daarnaast zijn de huisartsen ervan verzekerd dat de voorbehouden handelingen worden uitgevoerd door bekwaam personeel. De huisarts is immers medisch eindverantwoordelijk. De raamovereenkomst is gebaseerd op de handleiding voorbehouden handelingen bij verpleging, verzorging en thuiszorg, ontwikkeld door de LHV, ActiZ, BTN en Verenso. Deze geeft de huisarts handvatten om zorgmedewerkers op verantwoorde wijze voorbehouden handelingen te laten uitvoeren
Indien u niet deel wenst te nemen aan de raamovereenkomst kunt u dit kenbaar maken bij het kringbureau.

Gesloten overeenkomsten voorbehouden handelingen

Inmiddels is namens de huisartsen een raamovereenkomst voorbehouden handelingen gesloten met onderstaande organisaties.

Zorggroep Elde (De Beemden, Molenweide, Elisabethsdael en Sint Jozef)
Van Neijsel (Antoniegaarde, De Grevelingen, Zuiderschans en De Taling)
Vivent
STMR
Laverhof
Zorghotel Veghel
Sint Jozefoord
Amaliazorg
Brabantzorg
't Heem (De Braacken, Vught en Leyenhof, Helvoirt)
Privazorg
Dagelijks Leven

In deze modelovereenkomst wordt het volgende afgesproken:

  1. De thuiszorgorganisatie en de huisartsenkring hebben bepaald welke risicovolle handelingen door medewerkers van de zorginstelling verricht kunnen worden; deze handelingen zijn vastgelegd.
  2. De thuiszorgorganisatie zal instaan voor de bekwaamheid van de medewerkers voor de op de inventarisatielijst genoemde risicovolle handelingen; dit betekent dat de arts niet zelf bij het geven van een opdracht hoeft na te gaan of de medewerkers bekwaam zijn.
  3. De arts verstrekt de opdracht voor handelingen schriftelijk en verstrekt de daarbij benodigde gegevens.
  4. De arts zal in die gevallen waarin dat redelijkerwijs nodig is, aanwijzingen verstrekken omtrent het verrichten van de handeling en de mogelijkheid van toezicht en tussenkomst van de arts (dan wel zijn waarnemer) voldoende verzekeren.

Vragen

Voor vragen over de modelovereenkomst voorbehouden handelingen kunt u contact opnemen met Renske Kramer, beleidsmedewerker LHV Bureau Zuidwest Nederland (e-mail: r.kramer@lhv.nl of tel: 0162-408200).