Ouderenzorg regio Den Bosch e.o.

 
Ouderenzorg regio Den Bosch e.o.
In de werkgroep 2025 zijn handvatten ontwikkeld om o.a. de ouderenzorg te kunnen vormgeven in multidisciplinair verband (HA, wijk, FT, apotheker). Inmiddels hebben zowel UVIT als CZ een M&I module aangeboden voor de zorg voor kwetsbare ouderen.

Voor inhoudelijke informatie over deze modules zie hieronder. 

De werkgroepleden hebben een voorbeeld protocol opgesteld, waarvan je desgewenst gebruik kunt maken. In dit protocol wordt de multidisciplinaire zorg rond de kwetsbare oudere uitgewerkt, met daarbinnen (in groen weergegeven) een verdieping voor de zorg aan dementerenden. Dit protocol is in samenspraak met de geriater Paul Dautzenberg en de Specialist Ouderengeneeskunde Raymond van der Walle opgesteld.
De essentie van de verbetering van zorg voor ouderen is het in kaart brengen van de problematiek uit het verleden, het heden en de toekomstige problemen op verschillende leefgebieden (somatisch, functioneel, maatschappelijk, psychisch, communicatief).
Klik hier voor de NHG standaard dementie, het NHG zorgplan en het probleeminventarisatieformulier van de NHG.
Het screeningsinstrument waarvoor is gekozen is de Trazag.

Vanuit de werkgroep is de WDH benaderd met het verzoek om de scholing over ouderenzorg voor de huisartsen en praktijkondersteuners in te vullen. Dit zal eind 2011 plaatsvinden.
Rose is te benaderen om de totstandkoming van multidisciplinaire samenwerking te ondersteunen. Zij hebben dit eerder gedaan met 'regiocarrousels' waarvoor alle betrokken partijen worden uitgenodigd.

Het is verstandig om een meer uitgesproken samenwerking te zoeken met een wijkzorg organisatie in de directe omgeving van de praktijk, zodat een Multidisciplinair Overleg kan worden ingevuld.
Voor wijkzorgorganisaties en andere organisaties met betrokkenheid bij ouderenzorg kun je de sociale kaart raadplegen.
Hiervoor kunnen de traditionele organisaties worden benaderd of bv. Buurtzorg.
Vanuit Buurtzorg kan een kleinschalig team in de wijk worden samengesteld, waardoor met een zeer lage overhead en korte lijnen kan worden gewerkt.

 

http://lhv.artsennet.nl/noordbrabantnoordoost-1/Themas/Ouderenzorg-Den-B...