Kringbeleid

 

Missie

De huisartsenkring Noord Brabant Noordoost is een faciliterende, transparante, innovatieve en op samenwerking gerichte regionale vereniging die de belangen behartigt van de huisartsen in de regio Den Bosch, Oss-Uden-Veghel. De kring is hiermee het aanspreekpunt en de spreekbuis in de regio als het gaat om het verstevigen van de positie en het waarborgen van de kwaliteit van de huisartsen(zorg). De kring is proactief in het signaleren van knelpunten en ontwikkelingen en het aanjagen van activiteiten in nauwe samenwerking met landelijke en regionale spelers.

Visie

De huisartsenkring NBNO is de spin in het web voor alle partijen die verantwoordelijk zijn voor (een deel van) de huisartsenzorg. De kring houdt het spelersveld van de huisartsen bij elkaar. Zij is in staat de belangen vanuit zowel het perspectief van de individuele huisarts als vanuit het perspectief van de huisartsenzorg in zijn geheel te overzien. Op deze wijze draagt zij bij aan een optimaal gezamenlijk beleid binnen de regio.