Lidmaatschap

 
 
De Huisartsenkring Noord Brabant Noordoost kent twee soorten lidmaatschappen.
Gevestigde huisartsen:  dit zijn alle huisartsen met een eigen praktijk.
Waarnemers/hid/hidha’s: dit zijn huisartsen in dienstverband (Hid, hidha) of huisartsen werkzaam als waarnemer/freelancer. 

Contributie

Ieder lidmaatschap kent zijn eigen contributiebedrag:

Voor 2019
Gevestigde huisartsen: € 295,-
Waarnemers/hid/hidha's: € 150,-

De contributie wordt jaarlijks in de kringledenraad vastgesteld.

De heffing van de contributie vindt plaats door de ledenadministratie van de LHV te Utrecht. Eén maal per jaar ontvangt u een mail met daarin het contributiebedrag.

Het lidmaatschap van de kring is gekoppeld aan het lidmaatschap van de LHV. Dit betekent dat als iemand lid wordt van de LHV, hij/zij ook meteen lid wordt van een kring.

Uw voordelen als lid

Het lidmaatschap van de LHV brengt diverse voordelen met zich mee voor u als huisarts. Zie hier alle voordelen op een rij.
Het lidmaatschap van de kring brengt u ook nog andere voordelen. De kring is aanspreekpunt voor leden over lokale kwesties en voor individuele vragen. De kring werkt mee aan regionale projecten en ondersteunt daarmee vernieuwing en bewaakt tevens de regionale positie van de huisarts in deze nieuwe ontwikkelingen (die zonder ons ook doorgaan). Zie hier de kringdossiers.