S3 regioprestaties

 

Regio Den Bosch:

Prestaties

Omschrijving

(voor de volledige omschrijving zie overeenkomst VGZ)

Vergoeding

per

verzekerde

Keuze

VGZ

Keuze

CZ

 

 

 

 

 

 

1.

Deelname aan spiegel-

gesprekken en intervisie

Twee maal per jaar deelname aan spiegelgesprekken/intervisie (minimaal 5 huisartsen).

Beter inzicht in doelmatigheid en kwaliteit van geleverde zorg. Bijdrage aan permanente verbetercultuur door inzicht in feiten en cijfers van de praktijk in relatie tot andere praktijken.

€ 0,50 per verzekerde per jaar

ja

ja

2.

NHG-doc

Actief gebruik van NHGdoc of soortgelijk systeem in de huisartsenpraktijk.

Het betreft een vergoeding voor zowel implementatie, scholing, als gebruik van in de huisartsenpraktijk.

Opmerking: bij CZ is dit al in individuele overeenkomst opgenomen.

€ 0,50 per verzekerde per jaar

ja

nee

3.

Praktijk-accreditatie

Conform richtlijnen NPA of andere erkende accrediteringsinstanties.

Opmerking: bij CZ is dit al in individuele overeenkomst opgenomen.

€ 1,00 per verzekerde per jaar

ja

nee

 

 

Regio Oss, Uden en Veghel:

- Project Toekomstbestendige huisartsenzorg