S3 regioprestaties

 

Regio Den Bosch:

- Project kwaliteitsverbetering palliatieve zorg

- Het kringbestuur heeft in overleg met de zorggroepen uit het Bossche bestuurdersoverleg voor het resterende bedrag een menukaart samengesteld die op dit moment ter goedkeuring aan de zorgverzekeraars wordt voorgelegd.

 

Regio Oss, Uden en Veghel:

- 1,5 lijnszorg Droom is goedgekeurd door de verzekeraars. Praktijken die deelnemen kunnen waarschijnlijk na de zomer declareren.